Ngôn ngữ:

DANH MỤC

Thông tin chi tiết

Điện cực máy hàn quang Fujikura ELCT2-20A


Điện cực (Kim hàn) máy hàn quang Fujikura  ELCT2-20A dành cho máy FSM-17S, FSM-17S-FH, FSM-17R, FSM-18S, FSM-18R, FSM-19S, FSM-19R, FSM-50S, FSM-50R, FSM-60S, FSM-60R, FSM-61S, FSM-62S, FSM-70S, FSM-70R, FSM-80S.

 SẢN PHẨM CÙNG LOẠI


Sponsors
huyenquangjsc
huyenquangjsc

huyenquangjsc
huyenquangjsc